Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการไปอบรม/ประชุม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วง

 
ช่วงวันที่ -      |      

  เพิ่มบันทึกการไปอบรม/ประชุม
       

26
พ.ย.
ประชุมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อหรือผู้รับผิดชอบระบบการป้องกันและวบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ห้องประชุม ๓ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกชั้น ๙ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 26 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
พ.ย.
ประชุมการขับเคลื่อนงานนโยบายด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
· 25 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
พ.ย.
ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน
ณ สนามกีฬากลางอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 24 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
พ.ย.
ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 22 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
พ.ย.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลรักษาประคับประคอง กลุ่มเป้าหมายแกนนำคณะกรรมการ Palliative care
ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 21 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
พ.ย.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร (PNC)
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 21 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
พ.ย.
ประชุมผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
ห้องประชุมพุทธรักษา สสจ.สกลนคร· 20 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก วาทกร วิภาวิน
19
พ.ย.
ประชุมชี้แจงงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP Fee Schedule ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมอาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด (ชั้น ๔) โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
พ.ย.
ประชุมชี้แจงงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP fee schedule ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมอาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด (ชั้น ๔) โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
พ.ย.
ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมธนกร ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี· 15 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
พ.ย.
ประชุมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)
ห้องประชุมโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร· 7 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
พ.ย.
ประชุมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัดสกลนคร (PNC)
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
พ.ย.
ประชุมภาวะฉุกเฉินในเด็ก Emergency in pediatric ๒๐๒๐ จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๙ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 5 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
1
พ.ย.
ประชุมวิชาการ Chest Day Udonthani ๒๐๑๙
ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 1 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
1
พ.ย.
ประชุมจัดทำข้อมูล(การบ้านส่ง สรพ.) PNC ACS เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 1 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ต.ค.
ประชุมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร (PNC)
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ต.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ต.ค.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด
ห้องประชุมธนากโร ชั้น ๓ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 18 ต.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
ต.ค.
ประชุมจัดทำข้อมูล(การบ้านส่ง สรพ.)PNC ACS เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 17 ต.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
ต.ค.
ประชุมจัดทำข้อมูล(การบ้านส่ง สรพ.)PNC ACS เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 17 ต.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
ต.ค.
ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ห้องประชุมภูริทัตโตชั้น ๙ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 11 ต.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
ต.ค.
ร่วมรับเยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัดเครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 10 ต.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
9
ต.ค.
ร่วมรับเยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัดเครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 9 ต.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ก.ย.
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับอำเภอและตำบล ของจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑๔
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 26 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ก.ย.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริการอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๙ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 26 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
ก.ย.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 23 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
ก.ย.
ประชุมปฏิบัติการแบบสอนงาน(Coaching)เพื่อพัฒนาศํกยภาพบุคลากร
ห้องประชุมโรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร· 23 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
ก.ย.
ประชุมกำกับติดจฃตาม
· 20 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
ก.ย.
ประชุมกำกับติดตามการลงบันทึกข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ (ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 20 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ก.ย.
ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ Kidney Care in the Next Decade
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น· 19 ก.ย. 2562 - 21 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
ก.ย.
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EMS Rally)
ณ หอประชุมวิโรจอิ่มิพทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร· 17 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ก.ย.
ประชุมการพัฒนาการบริการอนามัยแม่และเด้
· 12 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 9 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ก.ย.
ประชุมการพัฒนาการบริการอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๙ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 12 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 9 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
9
ก.ย.
ประชุม Newborn Day 2019 ประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมชั้น ๗ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 9 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ก.ย.
ที่ปรึกษาและหัวหน้าห้องคลอดประชุมเพื่อลดปัญหามารดาตาย
ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ก.ย.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
ห้องประชุมโรงพยาบาลเลย อ.เมือง จ.เลย· 4 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
29
ส.ค.
ประชุมคณะทำงาน ER/EMS จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สกลนคร· 29 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ส.ค.
การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
โรงพยาบาลอุดรธานี· 26 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก นายสุเทพ สุวรรณไตร
20
ส.ค.
ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแมะและเด็ก(MCH Board) จังหวัดสกลนคร ครั้งที่๓/๒๕๖๒
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 20 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ส.ค.
ประชุมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร(PNC)
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ส.ค.
ประชุมติดตามและถอดบทเรียนการพัฒนากลไกลการคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี· 19 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
ส.ค.
ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี ๒๕๖๒
โรงแรมเซ็นทารา อ.เมือง จ.อุดรธานี· 16 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
ส.ค.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ประสานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ อ.เมือง จ.สกลนคร· 16 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
9
ส.ค.
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ และกิจกรรมวันพยาบาล
ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 9 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
ส.ค.
อบรมติดตามการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมอุบาสิกา โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร· 6 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
5
ส.ค.
วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ CPO Sharing (Cold chain mornitoring )
โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง· 5 ส.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก นายสุเทพ สุวรรณไตร
26
ก.ค
อบรมการให้ความรู้ด้านการใช้ยาสมุนไพรกับโรงพยาบาล รุ่นที่ ๒
ห้องประชุมพุทธชาด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 26 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ก.ค
การพัฒนาระบบ Real time cold chain mornitoring and alert
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จ.อุดรธานี· 26 ก.ค 2562 - 26 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก นายสุเทพ สุวรรณไตร
25
ก.ค
ประชุม Video Conference เรื่องการกำกับติดตามการดำเนินงานการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๓ (ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ก.ค
ประชุมวิชาการชมรมแพทย์โรคหัวใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียล สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ก.ค 2562 - 26 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 6 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ก.ค
ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการการดูแลผู้ป่วย Sepsis/Pneumonia จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมเฟื่องฟ้า (ตึกคลินิกหมอครอบครัว) โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร· 24 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
ก.ค
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสกลนครในการคัดกรองและดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก
โรงแรมเดอะมาเจสติค สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 23 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
ก.ค
ประชุมออกปฏิบัติงาน คาราวานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่
โรงพยาบาลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร· 23 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ก.ค
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรคหลอดเลือดหัวใจ
ห้องประชุมพุทธชาด อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 22 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ก.ค
อบรมพัฒนาเครือข่ายผู้รับเรื่องร้องเรียนและนักสันติวิธี ประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ก.ค
ประชุมโครงการวิจัยการวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
ก.ค
อบรมติดตามผลงานอนามัยวัยทำงาน
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 15 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ก.ค
ประชุมวิชาการอายุรกรรม ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 12 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ก.ค
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมธนากโร ชั้น ๓ อาคารกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 12 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ก.ค
ประชุมสัมนาแนวทางการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำและติดตามความคืบหน้าค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียน
ห้องประชุมเอราวัณภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่· 12 ก.ค 2562 - 14 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
8
ก.ค
ประชุมเพื่อจัดทำรายงานการใช้ยาปฏิชีวนะจากคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC)
็กองบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข· 8 ก.ค 2562 - 9 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก นายสุเทพ สุวรรณไตร
5
ก.ค
ประชุมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 5 ก.ค 2562 - 9 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ก.ค
ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
ก.ค
ประชุมวางแผนออกแบบแปลนตามคำขอการก่อสร้างอาคารบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ อ.เมือง จ.อุดรธานี· 3 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
2
ก.ค
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 2 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
2
ก.ค
ประชุมโครงการ การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกในเด็กประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมโรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติค อ.เมือง จ.สกลนคร· 2 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
มิ.ย.
ประชุมวิชาการโครงการพัฒนาระบบ รู้ทัน...กันหักซ้ำ
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 28 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
27
มิ.ย.
ประชุมปฐมนิเทศโครงการควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBT)
ห้องราชาวดี ๒ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 27 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
27
มิ.ย.
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยแนวคิดการสนทนาสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ห้องประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 27 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
27
มิ.ย.
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมธนากโร ชั้น ๓ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 27 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
มิ.ย.
ประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างวิทยากร ครู ก การเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ห้องประชุมโรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร· 25 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
มิ.ย.
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๒
ห้องหนองหารธารา ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ข้างห้องกลุ่มการพยาบาล) โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
มิ.ย.
ประชุมปฏิบัติการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
มิ.ย.
ประชุมเพื่อลดปัญหามารดาตาย
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
มิ.ย.
ประชุมโครงการ Update Palliative Care เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมภูพานหลวง อาคารวิเคราะห์ วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 6 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
มิ.ย.
ประชุมการพัฒนาการดูแล Palliative Care จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 20 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
มิ.ย.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 17 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
มิ.ย.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 17 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
มิ.ย.
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้องรังในกลุ่มวัยทำงานและนำเสนอผลงาน
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี· 17 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 7 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
มิ.ย.
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี· 14 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
มิ.ย.
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี· 14 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
มิ.ย.
ประชุมการจักทำแผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมอินทนิล (อาคารเก่าชั้น ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 12 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
มิ.ย.
ประชุมแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer ประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ (ตึกเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 11 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
มิ.ย.
Best practice sharing to improve of quality of Asthma & COPD management
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี· 10 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก น.ส.มนเทียน ศรีริพันธ์
10
มิ.ย.
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรคหัวใจและหลอดเลือด
ห้องประชุมพุทธชาด อาคารผู้ป่วยนอก ดรงพยาบาลสมเด็จรพะยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 10 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
มิ.ย.
ประชุมBest practice sharing to improve quality of Asthma&COPD management
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี· 10 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
มิ.ย.
ประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม· 7 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
5
มิ.ย.
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสาขาพัฒนาการเด็ก จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 5 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
มิ.ย.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเตล อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
31
พ.ค.
ประชุมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 31 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
31
พ.ค.
ประชุมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 31 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
30
พ.ค.
ประชุมชี้แจงการดำเนินการเก็บข้อมูลแม่วัยรุ่น
ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 30 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
29
พ.ค.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 29 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
พ.ค.
ประชุมแกนนำครอบครัวปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 28 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
พ.ค.
ประชุมหัวหน้าห้องคลอดเพื่อลดปัญหามารดาตาย
ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
พ.ค.
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในโรงพยาบาลและชุมชน
ห้องประชุมหนองหารธารา โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
พ.ค.
ประชุมนำเสนอผลงานเครือข่ายการพัมนาคุณภาพการพยาบาลโซน ๔
· 21 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 10 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
พ.ค.
ประชุมการคัดเลือกผลงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมหนองหารธารา โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 17 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
พ.ค.
ประชุมคณะทำงาน ER/EMS ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ห้องประชุมสุขเกษม ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 16 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
พ.ค.
ประชุมคณะทำงาน ER/EMS จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ห้องประชุมธนากโร ชั้น ๓ อาคารกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร· 14 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
พ.ค.
ประชุมTrauma mortality & Morbidity Conference and Inter-hospital Conference
ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ข้างห้อง X-ray) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น ๑ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 14 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
 
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลบ้านม่วง 299 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
E-mail : teambmh@gmail.com  โทร 0-4279-4118  โทรสาร 0-4279-4213
ผู้ชมทั้งหมด 0 ครั้ง
เริ่มนับวันที่ 20 ม.ค. 2557
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน